انگور مویز ترکمن 4Reviewed by مدیر on Dec 15Rating:

رقم مویز بیدانه رنگی سیاه دارد خشگبار این گونه گرانترین خشکبار در بین انگورها میباشد