خریدنهال پایه رویشی الو میروبالان 29cReviewed by مدیر on May 2Rating:

این پایه نیمه پاکوتاه است و اولین بار در کشور امریکا تولید شد

درخت خیلی قوی و سریع الرشد دارد

میتواند به بیماریهای پوسیدگی و قارچی مقاومت نشان دهد

ریشه این پایه میتوتند تا ۳ متر به عمق نفوذ کند

زودباز ده و پر محصول میباشد

بر روی این  پایه میتوان پیوند الو بادام گوجه زردالو زد

این رقم بر روی این پایه تا ۵ متر رشد خواهد شد

فاصله کاشتن این پایه ۴*۵ میباشد