منشا  رقم امریکا اصلاحگر جان گارابیدن در سال ۱۹۶۷میلادی معرفی گردیده و نهال حاصل از گرده افشانی ازاد بوده است وارد شده به کشور ایتالیا در سال ۱۳۸۲توسط بخش تحقیقاتی باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح بذر نهال به ایران اورده شد                                                                                                                       مصرف تازه خوری گوشت زرد روشن پوست الو بنفش مایل به ارغوانی اندازه میوه متوسط تا درشت بافت بسیار سفت با طعم گوشت ترد تحمل زیاد برای انبار داری بسیار خوب مزایای بهتر این رقم خیلی دیررس بودن و در سرخانه میتواند تا ۶ ماه نگهداری شود رسیدن این رقم الو در پاییز موقع رسیدن سیبها به بازار میاید خیلی پربار و تنه بار و رقمی است که میتوان در کلیه مناطق ایران گشت نمود این رقم الو که برای حمل نقل هیچ محدودیتی ندارد بهترین رقم برای صادرات  به شمار میاید