نهال الو شابلون سیاه دیررس کالیفرنیاReviewed by مدیر on Aug 2Rating:
نهال الو شابلون سیاه دیررس کالیفرنیا
امتیازدهی به این نوشته

نهال الو شابلون سیاه دیررس کالیفرنیا

اصلیت الو شابلون گالفرنیایی است .رقمی است که نیاز به مراقبت ویژه باید داشته باشد .

این میوه برای تازه خوری مصرف میشود .سرمای رمستان وسرمای بهاره مقاومت زیادی دارد .

رنگ میوه قرمز و گوشت میوه زرد رنگ میباشد .

مقاومت به خشکی متوسط است گرده افشانی هیچ درختی نیاز ندارد .

د راواخر تیرماه میرسد .گوشت میوه خیلی کم اب دارد درختی سریع الرشد میباشد .

تاج صاف حمل نقل میوه خیلی بهتر میباشد .

میوه به شگلی گرد با اندازه میوه تقریبا ۴۰ گرم میباشد .

موقیعت و پرورس و احداث باغ در کل کشور ایران جواب میدهد .به جز مناطق خیلی گرم گشور .

در زمینهای که افتاب کمی دارن میتواند این رقم بهتر جواب بدهد به نور افتاب کم احتیاج دارد