نهال بادام سهندReviewed by مدیر on Jul 14Rating:

بادام سهند . بادامی است با درخت قوی و مقاومتی جالب در برابر بیماریها سازگار برای مناطق عمده میباشد  و درختی گسترده و هرس ان لازم و اسان میباشد .

سختی پوست  : خیلی سخت سنگی

در صد دو قلو زایی : ۴/۶

محل اسقرار میوه : روی گل خوشه های بهاری

قامت : گسترده بر شاخ برگ ها

مغز بادم : پهن درشت به رنگ تیره با چین خوردگی پوست

حالت گلدهی : دیرگل

درصد مغز: ۲۸ تا ۳۱ درصد

برداشت : نیمه اول شهریور

پایه بادام : بادام تلخ مقاومت به کم ابی