نهال بادام سهندReviewed by مدیر on Jul 14Rating:

نهال بادام سهند

بادام سهند . بادامی است با درخت قوی و مقاومتی جالب در برابر بیماریها سازگار برای مناطق  که زمین های کوهستانی دارند   و درختی گسترده  دارد و هرس این گونه باید هر ساله به صورت سبک انجام بگیرد

سختی پوست  : خیلی سخت سنگی

در صد دو قلو زایی : ۴/۶

محل اسقرار میوه : روی گل خوشه های بهاری

قامت : گسترده بر شاخ برگ ها

مغز بادام : پهن درشت به رنگ تیره با چین خوردگی پوست

حالت گلدهی : دیرگل

درصد مغز: ۲۸ تا ۳۱ درصد

برداشت : نیمه اول شهریور

پایه بادام : بادام تلخ مقاومت به کم ابی