نهال بادام شاهرودیReviewed by مدیر on Jul 15Rating:
نهال بادام شاهرودی
امتیازدهی به این نوشته

نهال بادام شاهرودی

بادام شاهرودی رقمی است ایتالیایی دیرگل که در اثر جهش به وسیله اشعه به دست امده است درختی است با قدرت زیاد و اندامی شبیه سایر ارقام بادام های محلی میباشد  و درصد دوقلو زایی ان خیلی بالاست و بادام شاهرودی برای زمین های که غنی شنی  یا سنگ ریزه ای باشد بهتر جواب میدهد  و بادام شاهرودی ۱۲و شاهرودی ۲۱از ارقام دیرگل  این نوع بادام میباشد

قدرت :زیاد

قامت : نیمه بلند

زمان گل دهی : دیرگل

درصد دو قلو زایی: ۵۸ درصد

مغز بادام : ۳۳ درصد

مصرف : صادرات

گشور : صادرت

پایه : بادام تلخ