بادام مامایی بادامی دیرگل و نسبتا مقاوم و سازگار برای کاشت در هر منطقه اب هوایی با انگه توان استقامت در مقابل گرمای تابستان و سرمای زمستان را دارد با این حال برای اینکه حداکثر بهره برداری را ازمیوه این درخت داشته باشیم باید ان را در شرایطی پرورش دهیم که درخت خواستار ان باشد بدیهی است که این درخت جهت رشد مطلوب خود باید از یخبندان ها خفگی طوقه ورطوبت زیاد حفاظت شود

قدرت : قوی

قامت :عمودی باشاخ های متوسط

محل استقرار میوه :در شاخه درخت

برداشت :مرداد

سختی پوست :پوست سخت

درصد دوقلو زایی:۴۰ درصد

مغز بادام :۳۶ درصد

مصرف :اجیلی و عمده فروشی

نسبت مغز به پوست :۳۰ درصد

وزن متوسط مغز بادام :یک گرم

گشور سازنده:ایران

گرده افشان :اذر و ربیع

پایه نهال :بادام تلخ