خواست مطلوب این رقم بادام پسته ای .عبارتند از :قدرت و پر باری راحت جهت فرم دهی و بهترین شرایط جغرافیایی ان ایران میباشد و به علت رویت مطلوب و لطافت مغز بادام ان بازار بسیار مطلوبی از نظر تجارت پیدا کرده است به علت داشتن پوست نازک و اسیب پذیری ان در مقابل حشرات وخسارات پرندگان چندان مورد اقبال باغدارن حوزه مدیترانه و اروپا واقع نشده است

قامت : نیمه بلند

محل استقرار میوه : روی شاخه های جوان

باردهی : زود رس

برداشت : مرداد

سختی پوست : کاغذی

درصد دوقلو زایی: ۳۰ درصد

مغز بادام : ۳۸

مصرف : عمده فروشی و صادرات

نسبت مغز به پوست : ۴۰ درصد

وزن متوسط وزن بادام : نیم گرم

گشور سازنده :ایتالیا

گرده افشان : سهند

پایه : بادام تلخ

قدرت : متوسط