نهال بادام کاغذیReviewed by مدیر on Jul 15Rating:
نهال بادام کاغذی
امتیازدهی به این نوشته

 • بادام کاغذی رقمی است. دیر گل با قدرت زیاد که خواستگاه اصلی ان روسیه است این رقم دیرگل و بسیار مقاوم به بیماری فو زکیو کوم است.  قدرت بار دهی ان زیاد است . و یکی از عمده ترین ارقام های روسیه به شمار میاید

 • قدرت : قوی پیوند روی بادام تلخ

 • قامت عمودی با شاخ برگهای متوسط

 • محل اسقرار میوه : روی تنه

 • زمان گل دهی :دیرگل

 • برداشت : مرداد

 • سختی پوست : کاغذی

 • درصد دوقلو زایی : ۲۰ درصد

 • مغز بادام : ۵۵ درصد

 • مصرف  : اجیلی

 • نسبت وزن متوسط مغز بادام : ۱/۵ گرم

 • گشور سازنده : روسیه

 • گرد افشان : بادام فرانیس

 • پایه : بادام تلخ