نهال زردالو نوریReviewed by مدیر on Aug 2Rating:
نهال زردالو نوری
امتیازدهی به این نوشته

نهال زردالو نوری

اصالت این گونه ایران میباشد درختی قوی قد بلند با یک تاج بزرگ است .نهال ها بر اساس استاندارد سازی

احداث باغ ۵ /۵ کاشته میشود .

میوه ای درشت تولید میکند گوشت متراکم نارنجی و ابدار معطر دارد .رنگ میوه زرد و در قسمت افتابی به قرمز

میزند امید وار کننده برای کاشت و درست کردن باغهای صنعتی با متراکم بالا  میباشد و در مقاومت در برابر سرما

بهتر میباشد .

و برای خشگ باری رقم خوبی نمیباشد

درخت را میتوان هر ۱۵ روز یک بار ابیاری کرد در همین مدت با ابیاری منظم میتوان میوه باکیفیتی را بر داشت کرد