هلو انجیری خونی میوه ای است که واریته میوه با بافت سفت و خاصیت بالایی دارد و گل های صورتی رنگ این درخت در اوایل بهار و پیش از رویش برگ ها رشد میکنند و هسته چسبیده به گوشت میوه می باشد و این میوه قرمز _شیرین _و مقاوم و خوش طعم هست

نام : هلو انجیری خونی

گشور : چین

نوع مصرف : انبار داری

برداشت : اواخر تیرماه

باردهی : سال اول

پایه : شفتالو و الوچه

ماندگاری در سرخانه : یک ماه نیم