هلو انجیری زعفرانی از بین هلو انجیری ها بهترین رقم هلو بشمار میاد این هلو با طعم بسیار جالب و جذاب و ابدار میباشد و ۸۰ درصد رنگ زرد زرد زعفرانی را به خود اختصاص داده است و گوشت میوه زرد روشن با طعم عالی که ویژگی چشم گیر ان است و درخت به طور گسترده و بسیار قوی رشد میکند و بهترین فصل کاشت هلو فصل پاییز است

نام : هلو انجیری زعفرانی

گشورمادری : ایران

رنگ میوه : زرد زعفرانی

نوع مصرف : صادرات

باردهی : ۲ سال

پایه : شفتالو

برداشت :خرداد

ماندگاری : ۲ ماه در سردخانه