هلو خونی رقمی از  هلو های قرمز خونی است که ۱۰۰درصد رنگ قرمز خونی به خود اختصاص داده است و رنگ میوه قرمز همجوار و روشن رنگ گل رز قرمز و شفاف است پوست میوه هم خونی است و در همه جا کاشت میشود درخت قوی نیمه راست و کار امد است و این میوه بسیار بادوام و برای ترک خوردگی مقاوم است این میوه یک ساختار بسیار سخت با شگل کاملا گرد است و میوه رنگ تیره قرمز روشن و طعم متعادل و طعم دهنده دارد

نام :هلو خونی

کشور :ایران

باردهی :از سال دوم

پایه :شفتالو

نوع مصرف:صادرات

پایه : الو و شفتالو

برداشت : اواخر مرداد

ماندگاری در سردخانه : یک ماه