هلو سرخابی یک نوع میوه ای است که میتواند شرایط اب وهوای مختلف را بر طرف کند .پوست میوه متوسط .گرد و صورتی پر رنگ میباشد . و خواص بسیار خوبی از لحاظ دوام نیمه تقسیم و طعم دارد.تصور میشد که سرزمین مادری هلو سرخ ابی ایران میباشد و میوه ان صورتی پر رنگ وگوشت ان قرمز با راندمان بالا با میوه بزرگ وبسیار کار امد است.

نام میوه: هلو سرخ ابی

کشور :ایران

رنگ میوه:صورتی پر رنگ

نوع مصرف :صادرات

بار دهی :از سال دوم

پایه: شفتالو

برذاشت:اواسط مرداد

ماندگاری:۲ماه در سرد خانه