نهال هلو فرانسه پیش رس دارای قدرت متوسط رشد نیمه عمودی و میوه های استاندارد  دارد این میوه متوسط است و پوست میوه قرمز و میوه بسیار قوی دارد که بتوان ان را در شاخه نگهداری کرد زیرا بافت گوشت سخت است و این میوه از قدیمی ترین میوه های بومی بوده و ظاهرا ۲۰۰۰ سال قبل در چین رشد میگرده است

نام:هلو فرانسه پیش رس

گشور : چین

نوع مصرف : صادرات

برداشت : اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد

پایه : شفتالو

ماندگاری : دو ماه