نام اصیل این رقم Robert Garlic Livermore میباشد که به گردو قمز شهرت یافته است .

درختی متوسط دارد و ارتفاع به ۶ متر میرسد به طور متوسط وزن میوه ۱۲ گرم شگلی تقریبا بیضی

عرض میوه ۳/۵ طول میوه ۳/۸ سانتی متر میباشد

اندازه اجیل متعادل رنگ مغز قرمز درخت به تخم ریز در ساله های سوم تا چهرم پس از گاشت

متوسط تناژ برای هر هکتار ۴ تا ۵ تن میباشد

برای شهرهای نیمه سردسیری بهترین نتیجه را میدهد

طعمی بسیار عالی گرده افشانی چندلر و فرانکت میباشد شکوفه ها به طور متوسط دیرگل هستند

پوست به خوبی از جنین ازاد میشود پوسته یک چین چروک کمی میباشد .

این گردو باید بعد از چیدن زود خشگ شود  تا رنگ خوشگلی و زیبایی که دارد به سیاه تاول تبدیل نشود                                                                                                                                                           چون مغز گردو درصد بیشتری از بقیه گردو ها اب دارد