در سال های دوم و سوم اغاز به تولید میوه میشود .رشد کوتاه دارد .مقاوم بیشتر به سرما بهره بری بالا پایداری در برابر بیماریها و خشگسالی است

در خوشه ۱۰ تا ۲۰ گردو تولید میشود درخت کم عمق میباشد با یک تاج کوتاه مغز هسته گردو بسیار خوشمزه و روغن زیاد و به راحتی از پوست جدا میشود و مناسب برای رشد در تمام کشور و در مناطق ایران این گونه مناسب برای گشت صنعتی و سنتی مناسب است . گردو خوشه ای که از اسمش نمایان است خیلی پر بار و بی نظیر میباشد

در۷ تا ۸ پیش گردو خوشه ای که تولید میشد از رقم های گردو خوشه ای های ریز بود ولی الان از گردو خوشه های تخم مرغی  (ژنوتیپ برتر )تولید میکنیم که ارزش بیشتری نسبت به قبل دارد

در امد برداشت از یک درخت بالغ ۴۰ تا ۵۰ کیلو در ۶یا ۷ سالگی فاصله درخت ۶ در ۶ رشد درخت تا ۴ متر رشد میکند شگل گردو نازک پوست کمی خشن و دراز شگل تخم مرغی میباشد .

این گردو در گشور ما ایران از گردو های هست گه خیلی بهتر از اون یکی گردو های دیگر جواب خیلی خوبی را داده است

مقاومت در برابر باد بسیار قوی میباشد یرگ های پیچیده ان بسیار فشرده و طولانی است پوشش سطح میوه سبز وزن میوه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۴ گرم متفاوت میباشد

مقاومت شدید در برابر بی ابی خشگی زیاد و در برابر باد و سرما این گردو در موقع باردهی ۲۰ روز از گردوهای سنتی محلی دیرتر گل میگنه گه به سرما نمیخوره