نهال گردو روندReviewed by مدیر on Jul 13Rating:

نهال گردو روند

گردو روند درایتالیا در سال ۱۹۷۹به وجود امد یک نوع جدید ایتالیایی با میوه های بزرگ درخت متوسط رشد میکند تا ارتفاع ۸ متر میرسد ایده ال برای باغهای بزرگ وزن میوه ۱۲تا ۱۵ گرم عرض میوه ۴سانتی متر طول میوه ۵ سانتی متر تا بعضی میوه ها تا ۶ سانتی متر میرسد

طعم ومزه بسیار خوب کمی شیرین پوسته نسبتا ضخیم میباشد برای مناطق سردسیری رقم خوبی میباشد برای گرده افشانی لارا و فرانکت و چندلر بهتر میباشد

عملکرد در هر هکتار ۴ تن میباشد برای تازه خوری و اجیلی مصرف میشود میتوان این گردو را در اندازه های ۶/۶ احداث باغ نمود با مقاومت در برابر انواع بیماریها جوانه زدن دیرگل و عملگرد بالا و گیفیت بهتر و مقاوم در برابر سرما بهترین گونه ایتالیایی میباشد .

ابیاری قطر ه ای برای این رقم جواب مثبتی میدهد .و در ابدهی غرقابی هر ۲۵ روز یکبار ابیاری شود .ارتفاع از سطح دریا برای درست کردن باغ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از سطح دریا جواب میدهد .