نهال گردو لاراReviewed by مدیر on Jul 13Rating:

نهال گردو لارا

اصلیت گردو لارا امریکایی است از خود بذر گردو به وجود امده است میوه های لارا خیلی زودرس هستند و لارا از فرانکت خیلی پربارتر میباشد .

برای منطقه گرمسیری بهترین گردو است .و حساس به سرما میباشد لارا را باید در مناطق که یخبندان بهاره وجود دارد کاشت نشود

باید در زمینهایی که دارای اب فروان و خاک بسیار غنی داشته باشد کشت نمود

گیفیت میوه متوسط و ودر صورت رسیدگی به تغذیه درخت و رسیدگی مطلوب مغز میوه بهتر میشود لارا در ۵ سالگی میتواند تا ۳۰ گیلو محصول بدهد و این محصول گرده افشان برای گرده زا احتیاجی ندارد  حساسیت کم نسبت به سیاه تاول دارد

ابیاری:۲۰ لیتر در ۳۰ روز

اندازه کاشت متر مربع :۶/۶