نهال گردو پدروReviewed by مدیر on Jul 13Rating:

نهال گردو پدرو

گردو پدرو از نظر رقم های موجود کوچکترین درخت گردو به شمار میاید که ان را میتوان در فضای کوچک یا حیاط کاشت نمود

تا ۶ متر میتواند رشد کند و این رقم از رقم های پر بارده میباشد و از نظر گیفیت میوه بهترین گیفیت را دارد این رقم را میتوان با فرانکت تلقیح کرد

به اسانی پوست ان از مغز جدا می شود و پوستی بسیار نازک کاغذی دارد در نواحی نیمه کوهستانی و کوهستانی جواب  میدهد وبعد از چندلر دومین گردو که به سرما طاقت زیادی دارد .