نهال گردو پدروReviewed by مدیر on Jul 13Rating:
نهال گردو پدرو
امتیازدهی به این نوشته

نهال گردو پدرو

گردو پدرو از نظر رقم های موجود کوچکترین درخت گردو به شمار میاید که ان را میتوان در فضای کوچک یا حیاط کاشت نمود

تا ۶ متر میتواند رشد کند و این رقم از رقم های پر بارده میباشد و از نظر گیفیت میوه بهترین گیفیت را دارد این رقم را میتوان با فرانکت تلقیح کرد

به اسانی پوست ان از مغز جدا می شود و پوستی بسیار نازک کاغذی دارد در نواحی نیمه کوهستانی و کوهستانی جواب  میدهد وبعد از چندلر دومین گردو که به سرما طاقت زیادی دارد .