نهال گلابی دوچی

درختی متوسط  قد دارد میوه ها اندازه ای متوسط دارد

گوشت سفید بسیار ابدار شیرین با وزن میوه ۱۰۰گرم تا ۲۰۰گرم میباشد .

میوه ها در مهر ماه میرسد و میتوان  در انبار معمولی تا دو ماه نگهداری کرد

این میوه عمدتا به صورت تازه خوری استفاده میشود .

این میوه با شاخص های عالی برای همه صفات ارزشمند اقتصادی زیادی دارند درخت زیبا

قدی متوسط  و باریک دارد با یک تاج هرمی و برجسته بسیار جذاب با عملگرد خوب از کیفیت تجاری بالا

برخوردار است .

تنوع خود بارور است و نیاز به گرده افشان ندارد .

این گلابی به گلابی (شتر شوار ) معروف است .