درخت یک درخت متوسط میوه ها به طور منظم به صورت گلابی شکل در درخت چیده شده است .

گوشت سفید بسیار ابدار شیرین با وزن میوه ۲۰۰گرم تا ۳۰۰گرم میباشد .

میوه ها در مهر ماه میرسد و میتوان تا دو ماه نگهداری کرد نگهداری کرد در انبار معمولی .

این میوه عمدتا به صورت تازه خوری استفاده میشود .

این میوه با شاخص های عالی برای همه صفات ارزشمند اقتصادی زیادی دارند درخت زیبا

بلند و باریک است با یک تاج هرمی و برجسته بسیار جذاب با عملگرد خوبی از کیفیت تجاری بالا

برخوردار است .

تنوع خود بارور است و نیاز به گرده افشان ندارد .

این گلابی به گلابی (شتر شوار ) معروف است .