گردو فرانکت فرانسوی میباشد و یک رقم قدیمی فرانسه است این رقم از گردو های است که بیشتر باغات فرانسه را به خود اختصاص داده است درختی قوی است فرانکت میتواند درجه -۳۵ درجه سانتی گراد راتحمل نمایید برای گردوی زیبای فرانکت یک فضای بزرگ لازم است چون پهنای زیادی را میگیرد میوه فرانکت به طور گسترده در اروپا و فرانسه مصرف میشود زود بازده میباشد و هرساله میتواند ۴ تا ۵ تن  در هکتار محصول تولید کندارقام  تولید کننده لارا چندلر فرونر میباشد دیر گلی این رقم باعث شده که در یخبندان و سرمای بهاره در امان باشد این رقم خیلی معتبر و قابل توصیه برای گاشت میباشد میوه این رقم نسبتا متوسط و با گیفیت میوه ای خیلی عالی  میباشد .با پوشش درختی قوی و با قدرت کاملا پرجنب جوش حساسیت کمی به باکتریایی میباشد مقاومت میوه به افتاب بسیار خوب است وزن متوسط پوست گردو ۱۱یا ۱۲ گرم درصد مغز ۴۳ درصد یا ۴۶ درصد میباشد