گیلاس زرد موزی ارومیهReviewed by مدیر on Jul 13Rating:

گیلاس زرد موزی ارومیه

مبدا اصلی رومانی میباشد  رنگی زرد و ابمیوه زرد دارد گل های این رقم خود سازگارند گلدهی دیر هنگام دارد هر میوه

تا ۵ گرم میرسد  رشدی متوسط دارد میوه ها در شاخه های تازه محصول میدهد  رسیدن میوه در مرداد ماه میباشد