گیلاس زرد موزی ارومیهReviewed by مدیر on Jul 13Rating:

مبدا اصلی رومانی میباشد  رنگی زرد و ابمیوه زرد دارد گل های این رقم خود سازگارند گلدهی دیر هنگام دارد هر میوه

تا ۵ گرم باشد رشدی متوسط دارد میوه ها در شاخه های تازه محصول میدهد در مرداد ماه میرسد