نهال گردو چندلرReviewed by مدیر on Jul 5Rating:

نهال گردو چندلر

گردو تخصص اصلی  شرکت ماست
زادگاه اصلی این رقم امریکا میباشد چندار Chandlerانواع مختلفی از گیاهان گردو است و معتبر ترین گردو در جهان شناخته شده است گردو چندلر Chandlerپر طرف دارترین گردو در جهان است که در همه جا رشد میکند چندلرChandler درختی نیمه گوتوله و متوسط است  و برای منطقه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ارتفاع از سطح دریا جواب میدهد میوه های این رقم درشت میباشد ومیوه گردو چندلر Chandlerرا میتوان هم به صورت خشک و هم به صورت تازه خوری مصرف کرد کاشت این درخت در اندازه ۴/۸یا ۶/۶ میباشد نهال های گردو چندلر به علت ضخیم شدن برگ های باگتریایی تحت تاثیر قرار نمیگرند در ۵تا ۷ ساله به مقدار ۴۰ تا ۵۰ کیلو گردو بدون پوست سبز و میوه میدهد و در سال ۸_۱۰به مقدار ۶۰ تا ۷۰کیلو محصول میدهد و در سال ۱۸-۲۰ سالگی میتوان ۱۲۰ گیلو محصول برداشت کرد گردو چندلرChandler فصل بهار شروع به باز شدن شکوفه ها میشود و بسیار مقاوم دربرابر سرما میباشد اجلیل چندلر بهترین اجیل در دنیا به شمار میایید گرده افشانی این رقم فرونر و  فرانکت  Francoمیباشد درجه نور این رقم باید ۹۰ درصد یا بهتر باشد چندلر Chandlerبرای تراکم بیشتر و احداث باغهای بزرگ و گسترده  بهتر است وزن این گردو ۶/۵گرم است میوه ای بزرگ و گیفیتی بالا دارد اندازه گردو بین ۳۲ تا ۳۶ میلی متر است در هر هکتار ۷ تن محصول میدهد چندلر با مقایسه با رقم های دیگر برای یخ زدگی مقاومت بیشتری دارد  گردو چندلر نوعی درخت گردو است که با توجه به شرایط اب هوایی برای حداقل ۷۰درصد شهرهای ایران سازگار است در برابر یخ زدگی مقاوم است میتوان ان را در مناطق شرقی و مناطق  غربی به دلیل اب هوایی معتدل کاشت نمود مهمترین تفاوت درختان گردو چندلر بوته گردو است که گلدهی این گردو ۲۰ روز از رقم های دیگر دیرتر گل میکند به سرمای ناگهانی بعد از عید مشکلی ندارد  گیفیت میوه در بالاترین سطح نسبت به سایر جنس های خارجی است .گرده افشانی باید برای ۱۰ نهال حداقل یک درخت استفاده شود برای گرده زا فرنور رقم بهتری میباشد میوه چندلر بسیار کارامد است در بازارهای خارجی بهترین جنس گردو در بین دلال ها و مصرف کننده ها رقم میزند این رقم گردو عنوان گردو گوتولو در بین گشاورزان در خارج از کشورشهرت یافته است زیرا ساختار درخت یک طوری است که در نیمه گوتولو رشد میکند با این حال درخت به عنوان درخت نیمه گوتولو توسعه یافته است میزان باروری از شاخه ای جانبی جوانه ها ۸۵ تا ۹۰ درصد میباشد .سفید ی مغز۹۰ تا ۱۰۰ درصد است  نیاز متوسط نیاز به سرما ۷۰۰ ساعت میباشد مقاوم به بیماریها میباشد پس از کاشت  درخت در اولین سال شروع به بادهی میشود نهال پنج ایم سال میوه با ارزش تجاری چشم گیر به بازار عرضه میشود ودر ۸ سالگی درخت تگمیل به محصول دادن میشودبه طور خلاصه چندلرChandler هم برای گشاورزان و هم برای مصرف کنندکان یک رقم عالی به به شمار میاید