انواع نهال انجیرReviewed by مدیر on Jul 11Rating:

بیش از ۳۰۰۰ سال پیش درخت انجیر از عربستان و مصر به مناطق جنوبی اروپا گسترش یافت .

در حال حاضر انجیر در بسیاری از کشورهای جهان با اب هوای گرم رشد میکند .و در بالغ هر سال ۶۰ تا ۱۲۰ کیلو

محصول میدهد .

۴ متر رشد میکند انجیر را میتوان به صورت خام و خشک مصرف مصرف میشود .

معمولا دئرخت انجیر دوبار در سال میوه می دهد .

بهترین محل برای کاشت این درخت مناطق گرم و مرطوب و مناطق تپه ای میباشد .

دمای زیر ۱۰ درجه برای انجیر گشنده است .

شایع ترین انواع انجیر ها همانند انجیر قرمز هستند .