انواع نهال آلوReviewed by مدیر on Jul 11Rating:

منشا اصلی الو چین است که ۲۰۰۰ سال پیش به وجود امد و بعد از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال دیگر به ژاپن اوردند و سپس در دنیا گسترش یافت الو از دسته میوه های دسته دار مانند زردالو و گیلاس و هلو هستند الو ها در بین میوه های هسته دار بیشترین رقم برخوردار هستند نوع انواع الو ها ۲۰ تا ۵۰ رقم میباشد الو ها به ۳ دسته تقسیم میشوند دسته اول برای تازه خوری دسته دوم برای خشکبار و دسته سوم برای گوجه سبز ها تقسیم میشوند گوجه ها از اول رسیدن که نارس هستند خوردنی هستند گوجه های رسیده بسیار شیرین و ابدار میباشد گلیه گوجه ها حالت چسبندگی برای هسته را دارند زمان و طول دوره شکوفه کردن ارقام مختلف است زمان بین دیر گل و زودگل ۱۰ روز میباشد رسیدن رقم الوها از اردیبهشت شروع و تا اواخر مهر ادامه دارد و از ترش تا شیرین همه نوع طعم هایی وجود دارد الو ها میتوانند تا ۷۰ تا ۸۰ سال عمر کنند اگر الو ها را در پایه خود الو جنگلی پیوند زده شود عمر زیادی خواهند کرد و اگر رو زردالو زده باشد عمر الو خیلی کم میشود الو ها مانند هلو و شلیل عموما به سیستم مرکز باز تربیت میشوند اما انها معمولا تیپ رشد مستقیم تر از هلو دارند و میوه برای رنگ گیری نیاز به نور کافی دارد درختان الو در اندازه کوچک تا متوسط مشابه هلو با کمی رشد عمودی تر رشد میکنند درختان الو برای کم ابی دوام بیشتری دارند درختان الو هزاران کل تولید میکنند و وقتی در مرحله تمام کل هستند مانند یک پوشش برف روی درخت ظاهر میشوند مراحل کامل جوانه ها تا گل تا برداشت میوه – جوانه خواب -متورم -باز شدن -خوشه سبز -جوانه سفید بالونی -شگوفایی -ریزش گلبرگ-تشگیل میوه است