انواع نهال هلوReviewed by مدیر on Jul 5Rating:
انواع نهال هلو
امتیازدهی به این نوشته

تاریخچه درخت هلو ازچین اغاز شد جایی که این درخت حدود ۳۰۰۰سال پیش شناخته شده بود .

میوه های این درخت یکی از بهترین ها بودند و هستند پس از قرن ها اروپاییها شروع به پرورش ان کردند

و بعد به همه گشور ها رشد و گسترش پیدا کردند .

درخت هلو یک گونه ای درخت است که نیاز به اب کافی دارد .و نیاز بیشتر به نور خورشید دارد .خاکی که

برای احداث باغ هلو در نظر گرفته اید خیلی مهم میباشد باید خاکی باشد که زهگشی خوبی داشته باشد .

درخت هلو خود گرده زا است و نیازی به گرد افشان های دیگر هلو ها ندارد.

هلو را باید به اندازه کافی عمیق کاشت تا اب کافی به ریشه درخت جذب شود .

برای تقویت عمر زیاد هلو و تقویت گیفیت میوه باید هر سال روی درخت هرس سبک انجام گیرد .

درخت هلو به اب هوای منطقه ای خنک و سرما سازگاری بهتری دارد .

هلو به مقدار زیادی به اب نیاز دارد لازم است ابیاری را در اردیبهشت ماه شروع کنید

اگر ابیاری درخت هلو را در عصر یا صبح زود ابیاری انجام شود هم از بیماریهای قارچی به دور میماند و هم تخلیه اب

بهتر صورت خواهد گرفت

ابیاری منظم برای گیفیت میوه و درشتی میوه تاثیر به سزایی دارد

هلو برای صادرات و برای خوردن تازه خوری و مربا و ابمیوه مصرف میشود

ارقام و فصل رسیدن هلو ها متفاوت است رسیدن ارقام هلو از خرداد شروع تا اواخر مهر وجود دارد

حداقل عمر علو که در موقع هرس شود ونگهداری بهتری قرار گیرد ۴۰ سال عمر میکند

قبل از کاشت نهال و احداث باغ از کود نیتروژن سوپر فسفات نمک پتاسیم و دی امونیوم فسفات استفاده کنید

هلو میتواند در درجه زیر -۲۵ درجه ودر فصل گرم تا ۴۰درجه سانتی گراد را تحمل کند .

استاندارد کاشتن درخت هلو در اندازه ۴/۴ میباشد

هلو زود به بار مینشیند در سال اول شروع به باردهی ودر ۴ سالگی این درخت به درخت اصلی پر بار تبدبل میشود

اسانترین راه و بهترین راه و کم هزینه ترین راه و برای کود دادن (چالقود) بهترین روش میباشد

در خرید نهال هلو باید دقت شود که به رسیدن و ماندگاری و حمل نقل برای صادرات و پربار بودن و دور از افت بودن

و پایه درخت رو شفتالو و الوچه بودن باید دقت کافی داشت .

به طور متوسط میتواند ۵۰ تا ۱۵۰ کیلو محصول میدهد

از میوه هلو به طور گسترده برا یپخت پز و شیرینی استفاده میشود از هسته روغن هلو برا یاهداف دارویی و ارایشی

استفاده میشود

سرزمین مادری :چین

نور پرداز :عشق نور

خاک : انواع خاک ها که زهگشی خوبی دارند

حداکثر ارتفاع : ۶ متر

میانگین امید به زندگی :۴۰ سال