روش های برداشت بادام

/
برداشت بادام نسبت به مساحت باغ و امکانات باغدار ممکن است به روش دستی مکان…
,

زمان هرس درختان بادام

/
زمان هرس درخت بادام درختان بادام را دو زمان دوره خواب و دور…

مقدار کود مورد نیاز درختان بادام

/
با توجه به اینکه اکثر باغهای بادام دارای خاک های اهکی سنگلاخی …

انتخاب محل مناسب برای احداث باغ گردو

/
انتخاب محل مناسب برای احداث باغ گردو   انتخاب یک محل اولین ومهمترین معیار در احداث …