روش های برداشت بادام

برداشت بادام نسبت به مساحت باغ و امکانات باغدار ممکن است به روش دستی مکانیزه و با نیمه مکانیزه صورت
گیرد در ایران در اغلب مناطق برداشت بادام به صورت دستی انجام میکیرد برای این منظور ابتدا پارچه ای زیر تاج درخت
پهن کرده و با یک چوب دستی بلند به شاخه و میوه های درخت ضربه زده میشود و یا با تکان دادن شاخه های درخت
میوه ها را از درخت جدا میکنند این میوه ها زیر تاج درخت روی زمین پخش شده و پس از ریزش کامل میوه درخت
این میوه ها جمع اوری و با گونی به محل پوست گیری بادام در باغ یا منزل باغدار حمل میشود
از معایب این روش ریزش جوانه های بارده در اثر ضربه زدن با چوب به شاخه ها میباشد
در نتیجه در این روش محصول درختان در سال بعد کم میشود
این روش برداشت در باغهای بزرگ پر هزینه و غیر اقتصادی بوده و موجب افزایش هزینه تولید میگردد
در کشورهای صنعتی معمولابرداشت بادام با ماشین و به صورت تمام مکانیزه و یا نیمه مکانیزه انجام میشود .
برداشت مکانیزه مستلزم استفاده از دو تیپ ماشین است ماشین های که میوه را از درخت جدا میکنند .
و ماشین هایی که میوه را از روی زمین جمع اوری میکنند .در روش نیمه مگانیزه موقع برداشت چند قطعه پارچه پرزنتی
یا کنفی را روی زمین در اطراف تنه درخت پهن میکنند .سپس با ضربه زدن به شاخه ها با چوب های بلند میوه درخت تکانده
میشود.
در مرحله بعد گوشه های قطعات پارچه ها را همر اه با میوه بادام جمع کرده به داخل قاری یا وانت یا تریلی کوچی که توسط
تراکتور باغی در بین ردیف های درختان حرکت میکند ریخته میشود . پس از پر شدن تریلی و یا اتمام کار میوه های بادام
جهت پوست گیری به محل پوست گیری در باغ و یا درمنزل باغدار حمل میشود و دراین روش حتی ممکن است برای
ریزش میوه بادام از درخت از دستگاه شوگر استفاده شود ولی جمع اوری هسته های بادام از زمین با دست انجام میگیرد
امروزه در کشورهایی که در سطح وسیع بادام کاری صورت میگیرد و باغهای بادام بزرگ میباشد معمولا برداشت محصول
بادام به صورت مکانیزه انجام میگیرد .
بر ای این منظور ابتدا سطح باغ را برای این نوع برداشت اماده میکنند این اماده سازی شامل حذف علف های هرز ابیاری
غلطت زدن زمین و از بین بردن جوی و پشته های زمین بین ردیف های گشت درختان میباشد بعد از عملیات اماده سازی زمین
ماشین های مخصوص برداشت بادام وارد باغ میشوند دستگاه شوگر در بین ردیفها مسقر شده و به وسیله یک نوار
یا کمربند مخصوص اهرم وارد کننده نیروی شوگر به تنه درخت بسته میشود .
و با روشن کردن شوگر و به لرزش دراوردن تنه و تاج درخت تمامی میوه ها از درخت جدا شده و در زیر تاج درخت درکف باغ
ریخته میشود . سپس ماشین مخصوص دیگری میوه ها را در بین ردیفها به صورت نوار مانند جمع اوری میکند و در مرحله بعد
ماشین سوم با قدرت مگش زیاد میوه های ردیف شده را از روی زمین جدا کرده و به داخل تریلی یا کامیون میریزد
تا به محل مورد نظر جهت پوست گیری منتقل شود . دراین مراحل باید دقت شود تا از اختلاط ارقام بادام جلو گیری به عمل اید
با پیشرفت تگنولوژی امرزوه ماشین های برداشت مدرن تری به بازار عرضه شده است شوگر های نسل امروزی خود
دارای یک چتر یا پارچه برزنتی بزرگی میباشند که موقع برداشت این چتر در زیر تاچ درخت به صورت کامل پهن شده و تمام میوه های
برداشت شده توسط شوگر به داخل این چتر هدایت میشوند پس از برداشت کامل محصول درخت میوه های برداشت شده
به داخل تریلی یا کامیون و یا مخزن خود شو گر منتقل میشود برای برداشت محصول بادام به روش مکانیزه باید ارقامی انتخاب شوند
که درزمان رسیدن میوه به راحتی از درخت جدا شوند علاوه بر این باید سعی شود زمانی که تمام میوه ها روی درخت رسیده اند برداشت انجام گیرد تا تمام میوه ها به راحتی و به صورت یکجا از درخت جدا شوند البته از هورمون های جدا کر مانند اتیلین نیز میتوان
برای برداشت یک نواخت و ریزش تمام میوه های روی درخت و سهولت در برداشت محصول بادام استفاده کرد

زمان هرس درختان بادام

زمان هرس درخت بادام

درختان بادام را دو زمان دوره خواب و دوره رشد فعال درخت میتوان هرس نمود .هرس اصلی درختان بادام

که به ان هرس خشک یا هرس سیاه گفته میشود معمولا در طول دوره خواب فیزیولوژیکی درخت انجام

میگیرد . زیرا دراین مدت درخت در حالت خواب بوده و شیره نباتی در اوند ها جریان ندارد و با قطع شاخه ها

از محل قطع شده شیره درخت خارج نمیشود . علاوه براین چون در این زمان برگ روی درخت وجود ندارد

به خوبی میتوان شاخه های مناسب را از نظر جهت و زاویه مناسب انتخاب کرد .

همچنین شاخ های بدون بار مریض یا شاخه هایی که محل استقرار خوبی ندارند به وضوح 

نمایان بوده و به راحتی میتوان ان ها را قطع کرد عمل هرس در این فصل به راحتی و بسهولت و با کمترین خسارت وارده به محصول

درخت انجام میگیرد چون نیاز سرمایی درختان بادام نسبت به دیگر درختان میوه کم تر بوده و بسته به نوع رقم بادام محدود

میباشد و ممکن است با تامین این نیاز سرمایی و با گرم شدن هوا درخت از خواب بیدار میشود

همان طور که جوانه های بازده بادام زودتر از سایر درختان میوه شکوفا میشود بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی منطقه باید

هرس درختان بادام را زودتر از سایر درختان میوه شروع کرد

برای این منظور میتئوان بعد از ریزش طبیعی برگ درختان تا قبل از باز شدن جوانه های گل درختان بادام را هرس

خشک نمود

اذر تا اواخر بهمن هرس سبز درختان بادام که به ان هرس تابستانه نیز گفته میشود و در دوره رشد فعال درخت در طول فصل

بهار و تابستان انجام میشود

اگر چه هرس سبز در درختان بادام چندان رایج نیست ولی در طول فصل بهار و تابستان میتوان شاخه های نرک اضافی

و یا شاخ هایی که مانع از نفوذ نور به قسمتهای وسطی تاج درخت میشوند و همچنین پاجوش ها و تنه جوش ها را به منظور

جلو گیریاز هدر رفتن انرژی درخت حذف نمود

تنک کردن میوه های اضافی حذف شاخه و برگ درخت برای مقابله با خشکی و کم ابی هرس ریشه و هرس پوست درخت

که برای شکستن غرور درخت و وادار کردن ان به باردهی انجام میگیرند و نیز جزو هرس سبز میباشد که در صورت لزوم باید در زمان

مناسب خود انجام شوند

سایتهای دیگر نهالستان

ب

مقدار کود مورد نیاز درختان بادام

با توجه به اینکه اکثر باغهای بادام دارای خاک های اهکی سنگلاخی و فقیر و بافت سبک میباشد  مدیریت نوین باغداری ایجاب مینماید

که برای افزایش عملکرد و بالا بردن کیفیت محصول داشتن درختان سالم و شاداب نه تنها باید عناصر غذایی مورد نیاز درختان بادام به مقدار

لازم و در زمان مناسب در اختیار انها قرار داده شود . بلکه باید به منظور استفاده بهینه از کود های شیمیایی توان با مواد عالی و برقراری

حالت تعادل نسبی بین عناصر غذایی موجود در خاک و درخت جهت جذب و حلالیت بهترین عناصر و جلو گیری از از بروز کمبود عناصر غذایی

در درختان یک برنامه تغذیه و کود دهی صحیح برای درختان بادام با توجه به نتایج تجزیه نمونه برداری های انجام شده از خاک و باغ

و برگ درختان و مشاهده وضیعیت عمومی درختان با مشورت کارشناس تغذیه و باغبانی تنظیم شود میزان کود مورد نیاز درختان بادام

را با توجه به میزان تولید محصول و چوب درختان نشان میدهد . اگر چه مصاحبه دقیق میزان برداشت عناصر غذایی از زمین توسط درختان

بادام به دلیل عمق پراکنش و حجم زیاد ریشه ها شاخه ها و ذخیره شدن مواد معدنی در ان مشکل نمون برداری از عماق مختلف

خاک و عدم امکان اندازه گیری ان مصرف مقدار زیادی عناصر توسط برگه ها و ریزش انها و همچنین هرس درختان و دورریزی شاخه های

هرس شده براورد دقیق میزان محصول و غیره مشکل میباشد . برهمین اساس نمیتوان میزان واقعی نیاز کودی درختان بادام را محاسبه کرد

ولی با انجام ازمون خاک باغ با امکان بررسی عدم تعادل های مشخص کننده خاک phعناصر عالی کمبود یا زیاد بودن ترکیبات معدنی فراهم

میشود .و با ازمون برگ درختان میتوان میزان عناصر معدنی موجود در برگ کمبود یا مقادیر اضافی انها را مشخص کرده و با تلفیق نتایج

این دو ازمون میتوان تا حدودی وضیعت و میزان عناصر غذایی خارج شده از خاک را توسط درخت بادام و نیاز مجدد خاک و درخت بادام

را براورده کرد البته به شرطی که نمونه برداریها به شکل صحیح انجام شود .و تجزیه نمونه ها با روشی مطمین انجام گیرد .و تفصیر نتایج نیزتوسط کارشناس تغذیه درختان میوه صورت گیرد

انتخاب محل مناسب برای احداث باغ گردو

انتخاب محل مناسب برای احداث باغ گردو  

انتخاب یک محل اولین ومهمترین معیار در احداث یک باغ جدید گردو است مهمترین مسایل مورد توجه عبارت اند از 

تامین اب کیفیت اب و اقلیم

زمانی که امکان سنجی یک محل برای احداث باغ ارزیابی میشود مهمتریت خصوصیات فیزویولوژیکی خاک عبارتند از عمق خاک

و بافت خاک میباشد

درختان گردو سیستم ریشه ای گسترده ای تولید میکنند که بعضی از ریشه ها تا عمق سه نیم متر مت نیز نفوذ میکنند

به همین دلیل درختان گردو در خاک های عمیق بافت متوسط و لومی به خوبی رشد میکنند .

یک لایه سخت یا لایه های مطبق دیگر در پروفیل خاک یا وجود یک سطح ایستایی بالا سبب بروز شرایط اشباع در خاک شده

و توسعه ریشه درختان را محدود میکند

که در نتیجه ان اندازه و توان باردهی درختان محدود میشود عملیات اصلاح پروفیل خاک با زیر شکنی عمیق در بعضی مواقع

محدودیت های ناشی از لایه های مطبق را کاهش میدهد و سیستم زهگشی سفالی میتوانداز ماند ابی در محل

جلو گیری نماید

تاثیر گذار ترین ترکیبات شیمیایی خاک نمک های محلول شامل کلسیمCalciumسدیم Sodiumمنیزیم magnesium

کلر ChlorineسولفاتSulfate و بعضی کربنات ها سدیم تبادلی و بر هستند درختان گردو به مقدار زیادی

برای رشد مقداری بر و نمک های محلول نیاز ذارذ اما مقادیر زیاد انها برای درختان مضر است مقدار زیاد سدیم تبادلی

در خاک نه تنها برای درختان مسمومیت زا است بلکه در ساختمان و نفوذ پذیری خاک نیز تاثیر میگذارد

ph خاک از فاکتور های مهم دیگری است که باید به ان توجه کرد گردو در خاکی با ph 5/5تا ۷/۵ رشد میکند

برای تعیین خصوصیات شیمیایی خاک منطقه مورد نظر برای احداث باغ گردو نمنه هایی از افق های مختلف خاک در اعماق

۳۰سانتی متر تا ۱۵۰و گاهی تا ۱۸۰سانتی متر تهیه میشود.

برای تجزیه شیمیایی خاک نمونه به یک ازمایشکاه تجزیه خاک و اب تحویل داده میشود .

اگه چنانجه نقشه حاصلخیزی اراضی در دسترس باشد میتواند به بهره بردارن علاقه مند به احداث باغ گردو کمک کند

خاک های که در انها قبلامحصولات چند ساله کاشته شده است باید از لحاظ جمعیت نماتد مورد ارزیابی قرار بگیرد .

به خصوص نماتد پوسیدگی ریشه خاکی که دارای نماتد پوسیدگی ریشه باشد باید قبل از احداث باغ ضدعفونی شود . 

بسیاری از مناطق مستعد گردو کاری در ایران دارای اقلیم نیمه خشک هستند به همین دلیل برای تامین اب برای باغ

باید برنامه ریزی شود .

اگر جه در مناطق خشک کشت گردو کمیت و بعضی مواقع کیفیت میوه تولیدی پایین است .

امکان تامین اب کافی از منابع اب های سطحی و یا چاه ها باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد

برای تولید محصول کافی باید منابع اب کافی و با گیفیت مناسب در دسترس باشد .درختان گردو اب ابیاری

محتوی مقادیر زیادیHCOو سایر املاح را نمیتوانند تحمل کنند

اقلیم 

ذامنه تغییرات دمایی میتواند به شدت تولید گردو را تحت تاثیر قرار دهد به محض اینکه در بهار رشد اغاز میشود

بر گهای درختان گردو شاخه ها خوشه ها میوه ها در اثر دمای یخبندان به سادگی از بین میروند .در مناطقی که

سرمای دیررس بهاره یا زودرس پاییزه معمول است نباید گردو کاشته شود به خاطز داشته باشید که مناطق پست

در باغ میتواند هوای سرد را جمع کند در نتیجه خطر خسارت سرما افزایش مییابد .

اگر در اواخر پایین یعنی بعد از برداشت محصولی که درختان هنوز به طور کامل به خواب نرفتند دما ناگهان به -۲ تا-۶ درجه سانتی گراد

برسد درختان گردو صدمه میبینند .سرمای شدید در طی اواسط زمستان حتی وقتی که درختان به طور کامل درخواب هستند

باعث بروز خسارت در سرشاخه ها میشود و احتمال بروز خسارت بویژه زمانی که خاک خشک باشد بیشتر است .

در صورتی که خزان و تولید برگ درختان گردو به طور طبیعی باشد بیشتر ارقام گردو تقریبا به ۸۰۰ ساعت دمای گمتر از درجه ۷ سانتی گراد

در طی زمستان نیاز دارد .

در نتیجه بیشتر ارقام گردودر مناطقی که زمستان ملایم دارند مانند استان های جنوبی ایران تولید موفقی نخواند داشت

میوه بعضی از ارقام گردو حساسیت ویژه ای به کرما دارند در اواسط تابستان که توسعه مغز گردو صورت میگیرد

دمای بیش از ۳۸ درجه سانتی گراد میتواند مغز را تیره گرده یا حتی چروک کند و به مقدار قابل توجهی از ارزش اقتصادی ان کم

میشود در صورتی که درختان تحت تنش ابی باشند این مشکل تشدید میشود .

انتخاب رقم مناسب برای پرورش گردو در مناطق بسیار سرد و مناطق نسبتا گرم از اهمیت زیادی برخوردار است

مناطق کشتی که در معرض بارش زود هنگام پاییزه باشد ممکن است برای ارقام دیررس نامناسب باشد بارزش زود هنگام

پاییزه میتواند سبب تاخیر برداشت شده و به گیفیت مغز صدمه بزند

 

نهال گردو چندلر 

قیمت نهال گردو چندلر 

خرید نهال گردو چندلر 

فروش نهال گردو چندلر 

قیمت درخت گردو چندلر 

نهال گردو 

خرید نهال گردو 

فروش نهال گردو 

نهالستان گردو 

فروش نهال گردو پیوندی