نوشته‌ها

روش های برداشت بادام

روش های برداشت بادامReviewed by مدیر on Jan 17Rating:

برداشت بادام نسبت به مساحت باغ و امکانات باغدار ممکن است به روش دستی مکانیزه و با نیمه مکانیزه صورت
گیرد در ایران در اغلب مناطق برداشت بادام به صورت دستی انجام میکیرد برای این منظور ابتدا پارچه ای زیر تاج درخت
پهن کرده و با یک چوب دستی بلند به شاخه و میوه های درخت ضربه زده میشود و یا با تکان دادن شاخه های درخت
میوه ها را از درخت جدا میکنند این میوه ها زیر تاج درخت روی زمین پخش شده و پس از ریزش کامل میوه درخت
این میوه ها جمع اوری و با گونی به محل پوست گیری بادام در باغ یا منزل باغدار حمل میشود
از معایب این روش ریزش جوانه های بارده در اثر ضربه زدن با چوب به شاخه ها میباشد
در نتیجه در این روش محصول درختان در سال بعد کم میشود
این روش برداشت در باغهای بزرگ پر هزینه و غیر اقتصادی بوده و موجب افزایش هزینه تولید میگردد
در کشورهای صنعتی معمولابرداشت بادام با ماشین و به صورت تمام مکانیزه و یا نیمه مکانیزه انجام میشود .
برداشت مکانیزه مستلزم استفاده از دو تیپ ماشین است ماشین های که میوه را از درخت جدا میکنند .
و ماشین هایی که میوه را از روی زمین جمع اوری میکنند .در روش نیمه مگانیزه موقع برداشت چند قطعه پارچه پرزنتی
یا کنفی را روی زمین در اطراف تنه درخت پهن میکنند .سپس با ضربه زدن به شاخه ها با چوب های بلند میوه درخت تکانده
میشود.
در مرحله بعد گوشه های قطعات پارچه ها را همر اه با میوه بادام جمع کرده به داخل قاری یا وانت یا تریلی کوچی که توسط
تراکتور باغی در بین ردیف های درختان حرکت میکند ریخته میشود . پس از پر شدن تریلی و یا اتمام کار میوه های بادام
جهت پوست گیری به محل پوست گیری در باغ و یا درمنزل باغدار حمل میشود و دراین روش حتی ممکن است برای
ریزش میوه بادام از درخت از دستگاه شوگر استفاده شود ولی جمع اوری هسته های بادام از زمین با دست انجام میگیرد
امروزه در کشورهایی که در سطح وسیع بادام کاری صورت میگیرد و باغهای بادام بزرگ میباشد معمولا برداشت محصول
بادام به صورت مکانیزه انجام میگیرد .
بر ای این منظور ابتدا سطح باغ را برای این نوع برداشت اماده میکنند این اماده سازی شامل حذف علف های هرز ابیاری
غلطت زدن زمین و از بین بردن جوی و پشته های زمین بین ردیف های گشت درختان میباشد بعد از عملیات اماده سازی زمین
ماشین های مخصوص برداشت بادام وارد باغ میشوند دستگاه شوگر در بین ردیفها مسقر شده و به وسیله یک نوار
یا کمربند مخصوص اهرم وارد کننده نیروی شوگر به تنه درخت بسته میشود .
و با روشن کردن شوگر و به لرزش دراوردن تنه و تاج درخت تمامی میوه ها از درخت جدا شده و در زیر تاج درخت درکف باغ
ریخته میشود . سپس ماشین مخصوص دیگری میوه ها را در بین ردیفها به صورت نوار مانند جمع اوری میکند و در مرحله بعد
ماشین سوم با قدرت مگش زیاد میوه های ردیف شده را از روی زمین جدا کرده و به داخل تریلی یا کامیون میریزد
تا به محل مورد نظر جهت پوست گیری منتقل شود . دراین مراحل باید دقت شود تا از اختلاط ارقام بادام جلو گیری به عمل اید
با پیشرفت تگنولوژی امرزوه ماشین های برداشت مدرن تری به بازار عرضه شده است شوگر های نسل امروزی خود
دارای یک چتر یا پارچه برزنتی بزرگی میباشند که موقع برداشت این چتر در زیر تاچ درخت به صورت کامل پهن شده و تمام میوه های
برداشت شده توسط شوگر به داخل این چتر هدایت میشوند پس از برداشت کامل محصول درخت میوه های برداشت شده
به داخل تریلی یا کامیون و یا مخزن خود شو گر منتقل میشود برای برداشت محصول بادام به روش مکانیزه باید ارقامی انتخاب شوند
که درزمان رسیدن میوه به راحتی از درخت جدا شوند علاوه بر این باید سعی شود زمانی که تمام میوه ها روی درخت رسیده اند برداشت انجام گیرد تا تمام میوه ها به راحتی و به صورت یکجا از درخت جدا شوند البته از هورمون های جدا کر مانند اتیلین نیز میتوان
برای برداشت یک نواخت و ریزش تمام میوه های روی درخت و سهولت در برداشت محصول بادام استفاده کرد

زمان هرس درختان بادام

زمان هرس درختان بادامReviewed by مدیر on Jan 12Rating:

زمان هرس درخت بادام

درختان بادام را دو زمان دوره خواب و دوره رشد فعال درخت میتوان هرس نمود .هرس اصلی درختان بادام

که به ان هرس خشک یا هرس سیاه گفته میشود معمولا در طول دوره خواب فیزیولوژیکی درخت انجام

میگیرد . زیرا دراین مدت درخت در حالت خواب بوده و شیره نباتی در اوند ها جریان ندارد و با قطع شاخه ها

از محل قطع شده شیره درخت خارج نمیشود . علاوه براین چون در این زمان برگ روی درخت وجود ندارد

به خوبی میتوان شاخه های مناسب را از نظر جهت و زاویه مناسب انتخاب کرد .

همچنین شاخ های بدون بار مریض یا شاخه هایی که محل استقرار خوبی ندارند به وضوح 

نمایان بوده و به راحتی میتوان ان ها را قطع کرد عمل هرس در این فصل به راحتی و بسهولت و با کمترین خسارت وارده به محصول

درخت انجام میگیرد چون نیاز سرمایی درختان بادام نسبت به دیگر درختان میوه کم تر بوده و بسته به نوع رقم بادام محدود

میباشد و ممکن است با تامین این نیاز سرمایی و با گرم شدن هوا درخت از خواب بیدار میشود

همان طور که جوانه های بازده بادام زودتر از سایر درختان میوه شکوفا میشود بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی منطقه باید

هرس درختان بادام را زودتر از سایر درختان میوه شروع کرد

برای این منظور میتئوان بعد از ریزش طبیعی برگ درختان تا قبل از باز شدن جوانه های گل درختان بادام را هرس

خشک نمود

اذر تا اواخر بهمن هرس سبز درختان بادام که به ان هرس تابستانه نیز گفته میشود و در دوره رشد فعال درخت در طول فصل

بهار و تابستان انجام میشود

اگر چه هرس سبز در درختان بادام چندان رایج نیست ولی در طول فصل بهار و تابستان میتوان شاخه های نرک اضافی

و یا شاخ هایی که مانع از نفوذ نور به قسمتهای وسطی تاج درخت میشوند و همچنین پاجوش ها و تنه جوش ها را به منظور

جلو گیریاز هدر رفتن انرژی درخت حذف نمود

تنک کردن میوه های اضافی حذف شاخه و برگ درخت برای مقابله با خشکی و کم ابی هرس ریشه و هرس پوست درخت

که برای شکستن غرور درخت و وادار کردن ان به باردهی انجام میگیرند و نیز جزو هرس سبز میباشد که در صورت لزوم باید در زمان

مناسب خود انجام شوند

نمونه کارها