نهال الو انجلا{انجلو}

منشا  این  رقم امریکا  از اصلاحگر جان گارابیدن در سال 1967میلادی معرفی گردیده و نهال حاصل از گرده افشانی ازاد بوده است  درنخستین بار از امریکا وارد شده به کشور ایتالیا درسال 1390توسط بخش تحقیقاتی باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح بذر نهال به ایران اورده شد  .

  برای  مصرف تازه خوری  استفاده میشود گوشت زرد روشن پوست  بنفش مایل به ارغوانی اندازه میوه متوسط تا درشت بافت بسیار سفت با طعم گوشت ترد تحمل زیاد برای انبار داری بسیار خوب مزایای بهتر این رقم خیلی دیررس بودن و در سرخانه میتواند تا 6 ماه نگهداری شود رسیدن این رقم الو در پاییز موقع رسیدن سیب لبنان به بازار میاید خیلی پربار و تنه بار و رقمی است که میتوان در کلیه مناطق ایران گشت نمود این رقم الو که برای حمل نقل هیچ محدودیتی ندارد بهترین رقم برای صادرات  به شمار میاید