نهال انجیر بورسا

یکی از انجیر هایی است که گیفیت بالایی دارد .و در منطقه کوهستانی رشد میکند .

و تمام مواد معدنی مفید از اب باران و خاک استفاده میکند.

بدون ابیاری و بدون کود های شیمیایی و بدون دارو تولید میشود .

و رنگ میوه قرمز میباشد .و مهم ترین و باگیفیت ترین انجیری است که منبع سلامتی وبهبودی دارد .

این رقم انجیر نرم و جویدن ان راحت میباشد .

و شرایط نگهداری مناسبی دارد . ودر اوایل تیرماه میرسد .