نهال به اصفهان

این کونه در سازنده کشور ایران در شهر اصفهان به به اصفهان مشهور است .

باردهی این درخت از سال دوم شروع میشود .

اندازه میوه این رقم با سایزی یزرگ و گوشتی نر نسبت به به هابی دیگر میباشد .

و درخت تا ۵ متر رشد میکند و رنگ میوه زرد رنگ وگرد  و ابدار میباشد .

و بر روی پایه های زالزالک و پایه های بذری میتوان پیوند زد .

طعم میوه شیرین و میتواند به مدت ۷ ماه در سردخانه بماند .

و هر درخت میتواند تا ۱۵۰ کیلو گرم محصول بدهد .

رسیدن این میوه در  اخر مهر ماه میباشد .