نهال به اصفهان

این کونه در سازنده کشور ایران در شهر اصفهان به به اصفهان مشهور است .

باردهی این درخت از سال دوم شروع میشود .

اندازه میوه این رقم با سایزی یزرگ و گوشتی نر نسبت به به هابی دیگر میباشد .

و درخت تا 5 متر رشد میکند و رنگ میوه زرد رنگ وگرد  و ابدار میباشد .

و بر روی پایه های زالزالک و پایه های بذری میتوان پیوند زد .

طعم میوه شیرین و میتواند به مدت 7 ماه در سردخانه بماند .

و هر درخت میتواند تا 150 کیلو گرم محصول بدهد .

رسیدن این میوه در  اخر مهر ماه میباشد .