نهال زردالو عسگراباد

این گونه با شاخ برگ های متوسط و درختی قوی  دارد .که در مرداد ماه میرسد میوه ها بزرگ هستند تقریبا

بیضی شگل با نوکی تیز  رنگ گلی زرد روشن میباشد .

در سمت  افتابی با سرخ شدن زره ای یک طرف  خیلی کم به قرمزی میخورد .

طعم بسیار دلپذیر دارد ایده ال برای ساخت مربا و تازه خوری خشک بار میباشد .

گرده افشانی برای این درخت شگر پاره بهتر میباشد .

اب دادن برای این درخت 15 روز یک بار میباشد

گل دهی در فروردین ماه زودتر از سیب – گلابی و هلو میباشد