نهال شلیل انجیری

این رقم شبیهه به هلو انجیری میباشد .تفاوت هلو انجیری و شلیل انجیری بدون پرز بدون شلیل است

این رقم دایره ای شکل به رنگ قرمز با گوشت زرد و هسته جدا میباشد و بار دهی

میوه به طور متوسط سال اول یا دوم پس از گاشت نهال  شروع میشود .این رقم مقاومت کمتری به بیماریهای

قارچی دارد گوشت میوه متراکم تر از هلو است .و اغلب دارای رنگ روشن دارد  .انبار داری این میوه 20 روز در سردخانه  میتواند بماند و حمل و نقل ضعیفی دارد و بیشتر برای تازه خوری استفاده میشود

کاشت این رقم در خاک های شنی وخاک های لومیا ایده ال هستند .و خاک های سنگین بسیار نامطلوب هستند

سطح اب های زیر زمینی نباید بالا باشد و گل دهی ان در 15 فروردین میباشد

رسیدن میوه در اوایل مرداد ماه میباشد پایه های شلیل روی شفتالو پیوند زده میشوند