نهال شلیل شمس

اندازه بزرگ گرد شکل پوست یک طرف قرمز پر رنگ و یک طرف زرد کمرنک ۸۰ درصد رنگ

پوست قرمز میباشد .

پوستی ضخیم دارد درخت قدرتی قوی نسبت به شلیل های دیگر دارد .

در بین ارقام شلیل ها زودرس ترین شلیل ها میباشد .

مقاومت ژنتیگی به انواع بیماریها میباشد .

ابیاری ۲۰ لیتر در هر ۱۵ روز عمر درخت در هرس زنی منظم در سال تا ۴۰ سال میرسد .

مقاومت در برابر یخ زدگی .

میوه ها به اندازه ۱۴۰ تا ۱۶۰ گرم میرسند .

میوه ای خوب و بازار پسند  و تجاری تولید میکند

این رقم در اول تیر ماه میرسد