نهال شلیل شمس

اندازه بزرگ گرد شکل پوست یک طرف قرمز پر رنگ و یک طرف زرد کمرنک 80 درصد رنگ

پوست قرمز میباشد .

پوستی ضخیم دارد درخت قدرتی قوی نسبت به شلیل های دیگر دارد .

در بین ارقام شلیل ها زودرس ترین شلیل ها میباشد .

مقاومت ژنتیگی به انواع بیماریها میباشد .

ابیاری 20 لیتر در هر 15 روز عمر درخت در هرس زنی منظم در سال تا 40 سال میرسد .

مقاومت در برابر یخ زدگی .

میوه ها به اندازه 140 تا 160 گرم میرسند .

میوه ای خوب و بازار پسند  و تجاری تولید میکند

این رقم در اول تیر ماه میرسد