نهال شلیل مغان

کشورهایی که شلیل و هلو را پرورش میدند .چین .ایران و فرانسه و کشورهای مدیترانه ای مانند ایتالیا

و اسپانیا و یونان و … هستند .شلیل مغان رقمی است به رنگ قرمز با پوست ضعیف مقاومت زیاد

به سرما میباشد

گوشت میوه زرد رنگ هسته جدا از گوشت  شلیل مغان دیرتر از رقم های دیگر شلیل گل میدهد

تمامی شلیل ها قبل از سیب .گلابی .به .گیلاس .گل میدهند

این رقم به بیماریهای سفیدک حساسیت زیادی دارد .20 روز بعد از جوانه زدن برگ ها سم توپاس سمپاشی شود

رشد درخت بسیار قوی بوده ودر اواخر فروردین گل دهی میکند .کلیه شلیل ها بدون پرز هستند

ماندگاری این شلیل در سردخانه حدود 40 روز میباشد رسیدن میوه در مرداد ماه میباشد

60 درصد از از باغهای ایران را شلیل مغان تشگیل میدهد برای کلیه مناطق ایران سازگار میباشد

به جز شهر های خیلی گرمسیری و تابستان خیلی داغ

شلیل مغان پربار تر از رقمهای دیگر میباشد