نهال هلو انجیری مالکی

هلو انجیری مالکی رقمی از هلو است که درختی صاف و قوی وبارور دارد و گل دهی ان در فروردین ماه میباشد رنگ میوه  زرد و دارای اندازه بزرگ است و این رایته میوه ای بسیار مقاوم با رنگ گوشت سفید وطعم عطر عالی داردو این رقم هلو در همه جای ایران جواب میدهد و بسیار کار امد است و پوستی سخت و هسته جدا دارد

نام : هلو انجیری مالکی

گشور : ایران

نوع مصرف : انبارداری

برداشت : اواسط مرداد

باردهی : سال دوم

پایه : شفتالو

ماندگاری : 1 ماه

پایه شفتالو و الوچه

رنگ : زرد رنگ