نهال هلو فرانسه پیش رس

دارای قدرت متوسط رشد نیمه عمودی و میوه های استاندارد  دارد این گونه میوه ای متوسط دارد و پوست میوه قرمز و میوه بسیار بادوام دارد .که بتوان ان را درانبار نگهداری کرد زیرا بافت گوشت سخت است و این میوه از قدیمی ترین میوه های بومی بوده و ظاهرا 2000 سال قبل در چین رشد میگرده است

نام:هلو فرانسه پیش رس

گشور : چین

نوع مصرف : صادرات

برداشت : اواخر خرداد

پایه : شفتالو

ماندگاری : دو ماه