نهال گلابی اسپادانا(دیررس)

زمان رسیدن اواسط مردادماه میباشد .این گلابی یک از گونه های تابستانی میباشد .

یک درخت متوسط تاج بزرگ با تعدادزیادی از برگ ها و درخت به شگل هرمی برگ تاج بزرگ بیضی

شکل صاف و براق است .

گل ها به خوبی تغییرات  شرایط اب هوایی را تحمل میکنند . اندازه میوه متوسط میباشد .

شکل گلابی کمی مستطیل با سطح ناهموار پوست نازک و رنگ روشن دارد .

در هنگام رسیدن زرد روشن گوشتی سفید ابدار مرطوب میباشد .و یکی از بهترین گونه ها برای مصرف دسر گلابی مصرف میشود .

تقریبا در هوای بیرون گلابی های رسیده دوهفته طول میگشد که ظاهر میوه گیفیت خود را از دست بدهد .

و در سردخانه تا 45 روز ذخیره میشود .

حمل نقل خوبی دارد