نهال گلابی شاه میوه

گونه های از گلابی های ایرانی میباشد . از رقم های میان رس میباشد .

 میوه این گونه از کیفیت  بالا یی برخوردار است .

این گونه طعمی شیرین و عالی دارد و برای تازه خوری از رقم های عالی میباشد

رسیدن میوه در اواخر مرداد ماه میباشد.

درخت این رقم متوسط و دارای تاج کروی شگل دارد .

میوه ها به شکل تقریبا پایین میوه دایره ای و بالای میوه دراز میباشد .

وزن میوه به طور منظم 200 تا 300گرم میباشد رنگ میوه زرد سبز با سرخ قرمز پوست مرطوب و نازک دارد

دارای عطر دلپذیر است پالپ سفید ابدار طعم مزه بالایی دارد .

میوه درسال 2 تا3 سالگی ثمر میدهد .

مقاومت دربرابر بیماری مانیوز و اتشکک میباشد .

در سختی زمستان ودر سرمای بهاره مقاومت بیشتری دارد .

ابیاری درخت نیاز به ابیاری  منظم 20روزه دارد.

پس از کاشت نهال در طول ماههای اول لازم است .درخنان را دوبار در هفته به مدت 3 هفته ابیاری کنید .