نهال گیلاس خوشه ای

این رقم خیلی پربار و تیپ بسیار هیجان انگیز دارد و میوه های متوسط و میوه ها به 10 الی 12 گرم میرسند و به صورت خوشه که هر خوشه 40 تا 50 خوشه به هم چسبیده است رنگ میوه قرمز پررنگ  و پر بار میباشد بارروری کامل درخت را پوشیده است  دیده میشود بعد از کاشت نهال 3 سالگی محصول میدهد در برابر سرما دوام بیشتری دارد برای احداث باغ میتوان در اندازه 5 در 4 باغ را طراحی کرد از ارزش تجاری بالایی برخوردار است از ارقام زودرس کشور میباشد برداشت میوه اخرهای فصل  خرداد میباشد از حمل ونقل وجابجایی بالایی برخوردار است در بین گیلاس ها از رقم های پر بار میباشد