نهال گیلاس میراکسی

این گونه میتواند  با ویژگی های استقامتی و استثنایی مقاوم در برابر زمستان  و سرمای بهاره رقم بهتری به شمار بیاید .

مقاوم عالی در برابر بیماریهای قارچی دارد .

میوه های با گیفیت عالی  تولید میکند و از بهترین نوع گیلاس میباشد .

رنگ میوه قرمز شرابی و رنگ گوشت میوه قرمز تیره میباشد .

وزن میوه 7-9 گرم میباشد .

برای حمل نقل از رقم های عالی میباشد و می توان از این رقم برای صادرات استفاده کرد.

عادت رشد درخت گسترده با قدرت رویشی قوی و طول شاخه یک ساله 30/24سانتی متر است .

طی دوره گل دهی ان 16 روز است .

زمان رسیدن در شرایط اقلیمی دهه سوم خردادمیباشد .