خرید نهال سیب تو سرخ

این رقم سیب توسرخ از رقم هایی است که تو سرخ و پوستی قرمز مایل به سرخی میباشد میوه

ها با نقطه ی سفید روی سیب توسرخ سفید قرمز هستند سیب خوشمزه ابدار با پالپ قرمز متراکم

است

این درخت با سرما سازگاری خوبی دارد وزن میوه 170 تا 190 میباشد طعم و مزه سیب بسیار شیرین است

با کمی تارت بودن این بهترین سیب قرمز با طعم شیرین است به مدت 4 ماه انبار میتوان نگهداری کرد این سیب

برای چروگ شدن میوه و پوست خود مقاوم است

و مدت زمان ابدهی این درخت هر یک ماه 1بار میباشد

توصیه میشود چنین درختان را در یک خاک خوب و مرطوب کاشت نمود ویژگی های جذابیت این سیب در رنک امیزی بینظیر این میوه میباشد