خرید نهال سیب سبز {گراندسمیت}

این رقم سیب استرالیایی میباشد و به نام( گرانداسمیت) معروف است میوه ها از اندازه های مختلف

140 تا 250گرم میباشد درخت نیمه متوسطی دارد پوست میوه سبز رنگ و صاف میباشد پالم رنگ سبز مایل

به سبز متوسط و دانه های ریز و طعم ان متعادل به ترش و شیرین میباشد .ودر هر سال به مقدار

تقریبی 150کیلو هر درخت محصول میدهد .و درخت این میوه قدرتمند و میوه ای بلند و متقارن دارد

پوستی سخت و گوشتی سفید و ترد و سبز و ابدار و مزه وطعم خواصی با مقایسه با سیب های دیگر را دارد و در برابر سرما مقاومت خوبی از خود نشان میدهد میوه در شهریور ماه میرسد