خرید نهال سیب گلاب کهنز

این رقم سیب گلاب گهنز از رقم های است که از کشور ایران  از استان اصفهان منشا گرفته است . و از ارقام بین سیب های زودرس ایرانی میباشد

در زمستان درختی مقاوم دارد .درخت متوسط قد با تاجی بلند دارد و دارای عملگردی بالا تا 70تن در هکتار است

گرده افشان از کلیه رقم های موجود سیب ها  میتوان استفاده کرد .اندازه میوه های سیب  متوسط 100 تا 150 گرم میباشد .

یک طرف میوه ماتیکی قرمز و یک طرف سفید مایل به سبز و طعم میوه بسیار شیرین ابدار و بابوی بسیارعالی میباشداین درخت هر 20 روز یکبار ابیاری شود

حمل نقل ضعیفی دارد نسبت به سیب های دیگر و باید با ترانزیت های یخچال دار جابه جا شود .زمان رسیدن این میوه اوایل تیر ماه میباشد .