نهال انجیر سه وقته

میوه این رقم دارای سایزی بزرگ بدون حفره داخلی و ضخامت پوست نازک دارد .

رنگ پوست قرمز تیره است . در هر ارتفاعی میتوان کاشت نمود .

و این میوه عطر طعم عالی دارد و برای تازه خوری خشکبار و صادرات مورد استفاده قرار میگیرد .

میوه  این رقم ماندگاری طولانی دارد و طعم مزه  این گونه درجهان به عنوان بهترین گیفیت انجیر

پذیرفته شده است. این رقم در اول تیرماه شروع به رسیدن و تا اخر شهریور ماه ادامه مییابد