نهال زردالو سلطنتی

یکی از بهترین گونه های زودرس زردالو است میوه ها  اندازه متوسط دارند.کمی تخم مرغی شکل متقارن با

سطح صاف رنگ اصلی پوست به رنگ نارنجی با گوشتی زرد نسبتا ابدار دارد.

طعمی بسیار معطر دلپذیر و خوب دارد .استخوان به خوبی از پوست جدا میشود

میوه ها عمدتا برا مصرف مستقیم خشگبار در نظر گرفته میشود

حمل و نقل خوبی دارد این ارقام دارای مزایایی خوبی میباشد درختان بالاتر از حد متوسط قدرت رشد دارند .

به همین خاطر مقاومت درخت در زمستان ودر خشگی مقاومت را افزایش داده است .این رقم خیلی پربار

از زردالو های دیگر میباشد.

برای خشکبار از گونه های عالی میباشد