نهال سیب سیاه {جرمین }

این رقم سیب به رنگ سیاه میباشد .به سرعت رشد میکند و بزرگ میشود تاج در قالب یک گنبد با شاخه

اویزان است به گرده افشان حداقل یک نوع سیب احتیاج دارد رنگ میوه سیاه با گوشتی زرد رنگ است

شگلی گرد با وزن 100 تا 200 گرمی میباشد .گوشت نسبتا ابدار متراکم و شیرین برای استفاده تازه خوری

و برای تولید ابمیوه پوره وکمپودمناسب میباشد

اغلب برای پودر های خشگ مورد استفاده برای غذای کودک اسفاده میشود میوه را بر مدت زمان طولانی ذخیره

میشوند

با وجود باران و اب هوای خنک اندازه و طعم میوه بسیار محجوب است

عمر این درخت تا 60 تا 70 سال میتواند باشد

رسیدن میوه شهریور ماه