نهال شلیل شبرنگ

نوعی شلیل میباشد که به اب هوای سرد و معتدل سازگاری خوبی دارد .

و این رقم شلیل رنگ ان قرمز براق و گوشتی زرد رنگ دارد و بر روی پایه هلو و الوچه پیوند

زده میشود .

شلیل شبرنگ رقمی  بی نظیر ابدار و طعمی شیرین دارد و از این نوع رقم برای مربا و خشک بار

استفاده میکنند .

و زمان رسیدن این میوه مرداد ماه میباشد ابیاری هر 20 روز 20 لیتر اب نیاز دارد